Специальность

Наименование учебной литературы

Автор

Ссылка на

скачивание

1.

1509000 – Экология и природоохранная деятельность

АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ. ОҚУЛЫҚ

А.А. ИЩЕНКОНЫҢ

редакциясымен

 https://drive.google.com/file/d/1CDBcwRXBgU55WCxER22OTzyf34hE4u4J/view?usp=sharing

2.

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ НЕГІЗДЕРІ. ОҚУЛЫҚ

О.М. МАНЬКО

А.В. МЕШАЛКИН

 https://drive.google.com/file/d/1VuPYep3A9UQ8zEE_lHdImISOdxXpai49/view?usp=sharing

3.

 

АУЫЛДЫҚ БАҚША КОЖАЛЫҒЫНДА ЕГІНШІЛІКТІ ӨНДІРУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ӨНІМДІ ӨҢДЕУ. ОҚУЛЫҚ

Н.В. ФЕДОТОВА

 https://drive.google.com/file/d/1jLfwZMKnMWo0YGV8Fno5w3Aj-oI3V11F/view?usp=sharing

4.

1407000 –

Гидротехникалық

құрылыс

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ БҰЙЫМДАРЫ. ОҚУЛЫҚ

Ю.Г.БАРАБАНЩИКОВ

 https://drive.google.com/file/d/1IDQ_n3zbXUkynrMlKnsW1qoExggOWIvc/view?usp=sharing

5.

 

БЕТОН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. ОҚУЛЫҚ

Л.А.Алимов,

В.В.Воронин

 https://drive.google.com/file/d/1NnmCP4I7d0WqAcA-twRhDdSA1jneUQz0/view?usp=sharing

6.

 

ӘРЛЕУ ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ.

4-ШІ БАСЫЛЫМ, СТЕРЕОТИПТІ

Н.Н. ЗАВРАЖИН

 https://drive.google.com/file/d/1w9Sz-ff3BIdb2LzlKfOcIgWaGzzE7vIX/view?usp=sharing

7.

 

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГИДРОПНЕВМАТИКАЛЫҚ ЖЕТЕК. КӨМЕК

Ю.М.ИСАЕВ, В.П.КОРЕНЕВ

 https://drive.google.com/file/d/1lmwMUa3Gs74vcvLtl4XkS7QyOwvjVFP5/view?usp=sharing

8.

 

ҚҰРЫЛЫС ҚҰРЫЛМАЛАРЫ. ЖАТТЫҚТЫРЫЛЫМ

Е. П. СЕРБИН

 https://drive.google.com/file/d/1gsgPKunIKZijKXeG0SX46z2JCnWAPT_d/view?usp=sharing

9.

 

СЫЛАҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. ОҚУЛЫҚ

Г. Г. ЧЕРНОУС

 https://drive.google.com/file/d/1jXFnbWomSOFGaS7XBNG3mqhtmSP5yj66/view?usp=sharing

10.

1511000 –

Землеустройство

ТОПЫРАҚТАНУ. ОҚУЛЫҚ

Б.Ф. АПАРИН

 https://drive.google.com/file/d/118lJrvUek0gvrjhAQfozb_Xqnxi9FWJZ/view?usp=sharing

11.

 

ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА БОЙЫНША

ПРАКТИКУМ

А. М. БРОДСКИЙ, Э.М.ФАЗЛУЛИН, В.А.ХАЛДИНОВ

 https://drive.google.com/file/d/1UcNsWkgLENikBa2oQ09mYIQdNET_LPNe/view?usp=sharing

12.

 

ҚҰРЫЛЫС СЫЗУЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ. ОҚУЛЫҚ

Ю.О.ПОЛЕЖАЕВТЫҢ редакциясымен

 https://drive.google.com/file/d/16KyJLtXoxMdY8pxDsxX1xe8ZsORx8giR/view?usp=sharing

13.

 

ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА. ОҚУ ҚҰРАЛЫ

МУРАВЬЕВ С.Н., ПУЙЧЕСКУ Ф.И., ЧВАНОВА Н.А.

 https://drive.google.com/file/d/138I1_xliWFvRAQY4gfj8eUhW6gFNNbux/view?usp=sharing

14.

 

СЫЗБА ГЕОМЕТРИЯСЫ. ОҚУЛЫҚ

С. В. ТОМИЛОВА

 https://drive.google.com/file/d/1qBue1GI2TyVPROoBiTM_WPFTSigdEsjh/view?usp=sharing

15.

 

ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА ҚҰРЫЛЫС. ОҚУЛЫҚ

С.В.ТОМИЛОВА

 https://drive.google.com/file/d/1ZT9L72k545-XRz08bifZqXcEv2YepmlY/view?usp=sharing

16.

 

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА. ТӘЖІРИБЕЛІК

С.В. ТОМИЛОВА

 https://drive.google.com/file/d/1i6QCo1dCWCnNqIUhr2ECf-H72ha6z4hD/view?usp=sharing

17.

 

ЖҰМЫС СЫЗБАЛАРЫН ОҚУ

А. Н. ФЕОФАНОВ

 https://drive.google.com/file/d/12D72yz1sS1SRAO29bn6psXUZxHkC9g2w/view?usp=sharing

18.

1305000 –

Информационные

системы

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ОРТАЛАР

Оқулық

А. В. БАТАЕВ, Н.Ю.НАЛЮТИН,

С. В. СИНИЦЫН

 https://drive.google.com/file/d/1sPpoooE3vWy0WgA0PdFMcuBaMg4dsCVV/view?usp=sharing

19.

 

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІ

А.А. БУБНОВ, В.Н.ПРЖЕГОРЛИНСКИЙ,

О.А. САВИНКИН

 https://drive.google.com/file/d/1RuH_agVzGwBbdddQToaZTnzyJGWUYDp6/view?usp=sharing

20.

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Оқулық

Г.С. ГОХБЕРГ, А.В. ЗАФИЕВСКИЙ,

А.А. КОРОТКИН

 https://drive.google.com/file/d/1PSYrbhHs3WMRyYzfm57egXthnTCdrh0n/view?usp=sharing

21.

 

АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ

Оқулық

Е. И. ГРЕБЕНЮК, Н. А. ГРЕБЕНЮК

 https://drive.google.com/file/d/16aPERl9Ta01xKekTl5kdxybw8tBXNLFS/view?usp=sharing

22.

 

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРЛЕРДІ, СЕРВЕРЛЕРДІ, ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРДЫ АППАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ ОҚУЛЫҚ

А.П.ЕСИНА, З.А.ГАВРИЛОВА

 https://drive.google.com/file/d/1uMSy0SNl8VESJas03tXkcycdZvRd0yb5/view?usp=sharing

23.

 

FLASH- ТЕХНОЛОГИЯЛАР

С. В. КИСЕЛЕВ, С.В.АЛЕКСАХИН,

А.В. ОСТРОУХ

 https://drive.google.com/file/d/10UCrtOWnLPNkEMT_Msb9qVt4Roh9_zUL/view?usp=sharing

24.

 

МУЛЬТИМЕДИА ҚҰРАЛДАРЫ

С. В. КИСЕЛЕВ

 https://drive.google.com/file/d/1eTxUN3ppZRWz6vkJOVxjPexfZ4GrJy8o/view?usp=sharing

25.

 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

КИСЕЛЕВ С. В., АЛЕКСАХИН С. В., ОСТРОУХ А. В.

 https://drive.google.com/file/d/1Ls-1K9WSv_xsqvx5ifa2dP2qv7Ta6akI/view?usp=sharing

26.

 

ВЕБ-ДИЗАЙН

С.В. КИСЕЛЕВ, С.В.АЛЕКСАХИН,

А.В.ОСТРОУХ

 https://drive.google.com/file/d/11I1xwhJaoFtv6vnxOoLpT1sFZv5cq-B_/view?usp=sharing

27.

 

АҚПАРАТ ТАРАТУ ЖЕЛІСІ МЕН ЖҮЙЕСІ

ОҚУЛЫҚ

Б.В.КОСТРОВ, В.Н.РУЧКИН

 https://drive.google.com/file/d/1oPod5UdizIUQe9ae-MQlkgmTQnDJ9Fhz/view?usp=sharing

28.

 

ЦИФРЛЫҚ АҚПАРАТТЫ ЕНГІЗУ ЖƏНЕ

ӨҢДЕУ ПРАКТИКУМ

А.В. КУРИЛОВА,

В.О. ОГАНЕСЯН

https://drive.google.com/file/d/1HiMvzavK1czDbSfTvlMeow3sOhsxGuuO/view?usp=sharing

29.

 

АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ ПРАКТИКУМ

О.Б.ЛАВРОВСКАЯ

 https://drive.google.com/file/d/1TWEFBYjIZPcV2XRLoaIChZEu32ieBKuP/view?usp=sharing

30.

 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ

ЖҮЙЕЛЕР. Оқулық

К.Н.МЕЗЕНЦЕВ

 https://drive.google.com/file/d/1OKcKLWfepoi3fkPe6ZXfM0iFHF2dA1QZ/view?usp=sharing

31.

 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ЖАТТЫҚТЫРУ САБАҒЫ

МИХЕЕВА Е.В

 https://drive.google.com/file/d/1BSqJczXFK6FSTGP3IVur993L3WZfCmZh/view?usp=sharing

32.

 

КӘСІПТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР. Оқулық

Е. В. МИХЕЕВА,

О. И. ТИТОВА

 https://drive.google.com/file/d/1l-JUxgocUxSeTXTF1Dmaf-Izer7hY7TJ/view?usp=sharing

33.

 

ЭКОНОМИСТ ЖӘНЕ

БУХГАЛТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША ПРАКТИКУМ

Е.В. МИХЕЕВА, Е.Ю.ТАРАСОВА,

О.И. ТИТОВА

 https://drive.google.com/file/d/1PiF_53Yg_dZ2P-X6-DBkN43G56U7Zz6F/view?usp=sharing

34.

 

ИНФОРМАТИКА. ОҚУЛЫҚ

Е . В. МИХЕЕВА,

О. И. ТИТОВА

 https://drive.google.com/file/d/1YB4BWbmN_5D_yUXmuOTb178supxYbhT0/view?usp=sharing

35.

 

КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ

Г.В. ОВЕЧКИН,

П.В. ОВЕЧКИН

 https://drive.google.com/file/d/1n-KKjZ63HXXPfkKGe2i2YFjWbVBe21HK/view?usp=sharing

36.

 

АҚАПАРАТТЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІ ОҚУЛЫҚ

А.В.ОСТРОУХ

 https://drive.google.com/file/d/1QyCuxqXgC9OYTf4QH09bKFc4Ec92hjWO/view?usp=sharing

37.

 

САНДЫҚ АҚПАРАТТЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

ОҚУЛЫҚ

А. В. ОСТРОУХ

 https://drive.google.com/file/d/1dAWEbis8Dx5xE9-AkYVAMxmHew9AW7JV/view?usp=sharing

38.

 

PowerPoint БАҒДАРЛАМАСЫНДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ

М.Ю.СВИРИДОВА

 https://drive.google.com/file/d/1lTGx8dx3V8CSAAOUFBKvNZfh2kT2KcG2/view?usp=sharing

39.

 

БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖƏНЕ ДЕРЕКҚОР

НЕГІЗДЕРІ. ОҚУЛЫҚ

И.Г. СЕМАКИН

 https://drive.google.com/file/d/1lKtXe7kSH6ttXKp4upDjVBd1bcoXp2k8/view?usp=sharing

40.

 

АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ

ПРОГРАММАЛАУ НЕГІЗДЕРІ. ОҚУЛЫҚ

СЕМАКИН И.Г., ШЕСТАКОВ А.П.

 https://drive.google.com/file/d/1c7C3pYMMGn7q6UgiapN1q1TmTWk8ZYAl/view?usp=sharing

41.

 

ЭЕМ-НІҢ АППАРАТТЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫ

ПРАКТИКУМ

Н.В.СТРУМПЭ, В.Д.СИДОРОВ

 https://drive.google.com/file/d/1q-95XN7KkqE4QbuscLAA8SBL3Ty39rGU/view?usp=sharing

42.

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА ЖƏНЕ ДИЗАЙН

ОҚУЛЫҚ

В.Т.ТОЗИК,

Л.М.КОРПАН

 https://drive.google.com/file/d/1aDkw4IYejvuX-GNAtaclaanvKu15yaqe/view?usp=sharing

43.

 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР. Оқулық

Г.Н.ФЕДОРОВА

 https://drive.google.com/file/d/1n1P5lZUpg3aGw30OEcl62ijgI0tANDtX/view?usp=sharing

44.

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ МОДУЛЬДЕРІН ӘЗІРЛЕУ. ОҚУЛЫҚ

Г.Н. ФЕДОРОВА

 https://drive.google.com/file/d/1jpNz6YTTKLV0tVg-1OoqsFDKp9PJmj6l/view?usp=sharing

45.

 

ДЕРЕКҚОРЛАРДЫ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Г. Н. ФЕДОРОВА

 https://drive.google.com/file/d/1Nvoe-6XMbCs9mDRMGNE65U16DqPseMIY/view?usp=sharing

46.

 

ҚАШЫҚТАН ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН

ƏЗІРЛЕУ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ. ОҚУЛЫҚ

Э. В. ФУФАЕВ,

Д.Э. ФУФАЕВ

 https://drive.google.com/file/d/1BE31Gzux-TfOn8BpO-kWc_HLjN4s7FJc/view?usp=sharing

47.

 

ДЕРБЕС КОМПЬТЕРЛЕРДІҢ, СЕРВЕРЛЕРДІҢ, ШЕТКЕРІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ, ЖАБДЫҚТАР ЖƏНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК КЕҢСЕ ТЕХНИКАСЫНЫҢ АППАРАТТЫҚ ЖАСАҚТАМАЛАРЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ПРАКТИКУМ

Е. А. ЧАЩИНА

 https://drive.google.com/file/d/1yai_QEJxLJEManZzggflmByvmqBKnU5l/view?usp=sharing

akorda-ru ipo kz galaweb bann